درباره ی اتوماندگار

مجوعه املاک رفاه بین الملل
با بیش از دو دهه تجربه
در ساخت و فروش ویلا
فروش زمین سرمایه‌گذاری و همچنین در امر مشارکت در ساخت و دفتر مهندسی ساخت فعالیت نموده

شروع رنج قیمت ویلا ها از یک میلیارد به بالا
فروش زمین های سرمایه‌گذاری از ۳۰۰ میلیون به بالا
فروش زمین های هکتاری و متراژ بالا سود سرمایه‌گذاری بالا